Psykisk belastning hos ordblinde: Læs om årsager og konsekvenser

Ordblinde kan opleve psykisk belastning, hvis de ikke får IT-Hjælp, instruktion og undervisning.

Psykisk stress – belastning

Læsning og skrivning er vigtigt for at klare sig. Ordblindhed giver store udfordringer og mange nederlag, det ødelægger lysten til bogligt arbejde. Mange ordblinde har erfaringer med nederlag i grundskolen, og kender til den stress og psykiske belastning det medfører. Efter grundskolen er der fortsat mange situationer, der kræver boglige færdigheder så stress belastningen fortsætter. Det er almindeligt, at ordblinde undgår situationer hvor de oplever stress og nederlag, som følge af deres boglige udfordringer. Strategien kræver meget psykisk energi og løser ikke problemet.

Ordblindhed og angst

Angsten opstår når et nederlag med alvorlige konsekvenser truer. Der er også angsten for, nye udfordringer der vil medføre nederlag. Der vil altid være risiko for afsløring, det giver en vedvarende utryghed, på grund af  risikoen for afsløring. Undgåelse er ikke en god strategi.
Angsten er ofte grundlagt i skoletiden, og situationer der minder om skoletiden, kan let aktivere angsten. Mange ordblinde er ikke opmærksomme på sammenhængen imellem minderne fra skoletiden og de følelsesmæssige reaktioner de oplever.


Ordblindhed kan føre til  depression

Stress, angst og nederlag over lang tid, kan medføre en belastnings-udløst depression. Ordblindhed kan give mange nederlag og en oplevelse af magtesløshed hvilket dræner den ordblinde for psykisk energi. De mange nederlag kan medfører selv bebrejdelser og selv nedvurderende tanker. Når de negative tankemønstre har stået på i længere tid, kan det være svært at vende den negative spiral. Den psykiske belastning tager din  energi, så det bliver vanskeligere at finde overskud til, at klare udfordringerne. De negative tanker er centrale i depression.

Motivation og ordblindhed

Motivation er et resultat af oplevet succes med meningsfulde udfordringer. Mange ordblinde er ikke motiveret for boglige  udfordringer, motivationen skades af de boglige nederlag. Lav motivation som følge af nederlag, dræner personen for psykisk overskud. Mangel på psykisk overskud gør det svært at vende den negative spiral. Der er mange der ønsker at hjælpe ordblinde, det medfører ofte skuffede forventninger.  Ordblinde kan derfor ofte miste troen på, at nye tiltag vil hjælpe dem. De skuffede forventninger kan medføre betydelige barrierer i forhold til ordblindetestning og brug af IT-hjælpemidler.
Psykiske stress kan begrænse udviklingen af din intelligens Læs mere